Privacy (AVG wet)

De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming is ook van toepassing op Stichting Goedegebuuren. Daarom in het kort ’t volgende:
Onze stichting hecht eraan de privacy van u zo goed mogelijk te waarborgen. Daarom is de toegang tot gegevens uit het relatiebestand beperkt tot de functionarissen van het bestuur die daar daadwerkelijk iets mee moeten.
Even een drietal mogelijkheden:

  • Het versturen van de factuur / bevestiging huurovereenkomst e.d. per post   of per e-mail;
  • Het versturen van nieuwsbrieven per e-mail;
  • Het bijhouden van een nachtverblijfregister.

Gegevens van u worden niet aan derden verstrekt noch verkocht.
Iedereen kan aan de secretaris inzage vragen in de gegevens die van hem of haar geregistreerd zijn en kan verzoeken om deze te wijzigen en / of te verwijderen. Een uitgebreidere beschrijving van het privacybeleid van Stichting Goedegebuuren zal aan de orde komen in de eerstkomende bestuursvergadering en daarna op de website worden gepubliceerd.

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van STICHTING GOEDEGEBUUREN. U dient zich ervan bewust te zijn dat de STICHTING GOEDEGEBUUREN niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
STICHTING GOEDEGEBUUREN respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de huur van onze vakantiebungalow  vragen we u om persoonsgegevens etc. te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om een en ander / de verhuur  uit te kunnen voeren.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.
Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
Met uitzondering van POLITIE / JUSTITIE wordt de informatie niet met derden gedeeld. De gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.
Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Alle bestuursleden  zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.
Zie onderstaande contactgegevens.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.
Stichting Goedegebuuren – contact via e-mail: info@stichting-goedegebuuren.nl