Algemene voorwaarden en bepalingen betreffende

bungalow 30 in Bos & Duin te Oostkapelle

 

 1. Boekingen

Boekingen kunnen bij de Stichting Goedegebuuren telefonisch, schriftelijk of via het boekingsformulier op onze website plaatsvinden. Na ontvangst van de boeking krijgt u een bevestiging toegestuurd met de gegevens over de huurperiode en de huurprijs. Deze bevestiging geldt als bindende huurovereenkomst. Heeft u na 14 dagen nog geen bevestiging ontvangen, neem dan contact met ons op. De huurder is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien. 

 1. Betalingen

De eerste termijn van de huursom dient bij vooruitbetaling, binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op bankrekening NL63RABO38.22.77.570  t.n.v. Stichting Goedegebuuren, o.v.v. het in de bevestiging genoemde factuurnummer en debiteurennummer. De  tweede termijn van de huursom dient uiterlijk 5 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Reserveert u voor een periode die (binnen) 5 weken na datum zal plaatsvinden, dan dient u de totale huursom in één keer te voldoen. Niet tijdige betaling kan annulering van de huurovereenkomst tot gevolg hebben. De Stichting behoudt zich het recht voor bij niet tijdige betaling voor iedere maand vertraging (of gedeelte daarvan) de wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele (buiten) gerechtelijke kosten, b.v. incassokosten, komen geheel voor rekening van de huurder.

 1. Prijzen

Bij de aanmelding voor Bos en Duin bij de receptie Hof Domburg, Schelpweg 7 Domburg, wordt een borg gevraagd. Laat uw bankgegevens aan de receptionist(e) weten, want de borg wordt na vertrek op uw  bankrekening teruggestort onder aftrek van eventueel breuk, vermissing, beschadiging of overige kosten. Bij overschrijding van het bedrag van de waarborg dient het verschil alsnog te worden voldaan. Tevens rekent u ter plaatse de (verplichte) dekbedpakketten en de eindschoonmaak af. Bij de huurtarieven van onze bungalow op park Bos&Duin zijn inbegrepen: gratis toegang tot het subtropisch zwemparadijs “De Parel” te Domburg, internet, reservering-  en energiekosten.

 1. Aankomst en vertrek.

Op de dag van aankomst staat de bungalow vanaf 15.00 uur tot uw beschikking. De bungalow moet op de dag van vertrek uiterlijk tussen 10.00 uur en 10.30 uur zijn verlaten.

 1. Annuleringen

Indien meer dan 8 weken voor aanvang van de huurperiode wordt geannuleerd is 50% van de ‘huurprijs’ verschuldigd. Bij annulering binnen 8 weken of voortijdige onderbreking van het verblijf, is het totale huurbedrag verschuldigd. Annuleringen dienen per aangetekend schrijven of per e-mail aan de Stichting te worden gemeld. Wij adviseren u dringend een annuleringsverzekering af te sluiten.

Mocht uw verblijf op park Bos & Duin in bungalow 30 door maatregelen van overheidswege of calamiteiten verboden / niet mogelijk zijn, dan ontstaan er geen kosten voor u en zullen we het reeds betaalde bedrag op uw bankrekening terugstorten. 

 1. Huisregels

Alle gasten dienen zich te houden aan de huisregels van het park. Deze zijn op te vragen bij de receptie. Overtreding van deze regels kan tot verwijdering uit het park leiden. De huurder dient de bungalow als een “goed bewoner” te gebruiken. Tijdens uw verblijf moet u de bungalow zelf schoonhouden. De huurder is tevens hoofdelijk aansprakelijk voor verlies, en/of schade, toegebracht aan objecten in het bezit van de parkbeheerder. Enkele specifieke regels:

 • De bungalow mag niet aan derden worden doorverhuurd of door derden gebruikt.
 • In de bungalow wordt één huisdier toegelaten.
 • Met uitzondering van een SOHO-hond wordt een toeslag in rekening gebracht.
 • Slechts het in de huurovereenkomst genoemde aantal personen mag in de bungalow worden toegelaten. Eventuele bezoekers/logé’s moeten ter plaatse worden aangemeld.
 1. Aansprakelijkheid

Stichting Goedegebuuren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 • Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de bungalow of op het park.
 • Het onklaar raken of buiten werking stellen van apparatuur of het sluiten van voorzieningen in het vakantiepark.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de opzet en uitvoering van de bungalow en/of het park te wijzigen.
 • U verblijft op eigen risico in onze bungalow.
 1. Klachten

Uiteraard verwachten wij dat u een prettig verblijf zult hebben in onze bungalow. Mocht u ondanks alle goede zorgen toch menen een gegronde klacht over het park te hebben, dan dient u die direct in bij de bedrijfsleiding van “Hof Domburg” (via de parkreceptie). Informeer in elk geval ook de Stichting Goedegebuuren! Wellicht kan uw klacht onmiddellijk ter plaatse worden verholpen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u direct of uiterlijk binnen 2 weken na vertrek uw klacht schriftelijk indienen bij de bedrijfsleiding van “Hof Domburg” t.a.v. de directie van Roompot Recreatie. Wordt naar uw mening de klacht nog niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u zich binnen de daartoe geldende termijn (in het algemeen tot uiterlijk 3 maanden na vertrek) wenden tot de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag. Na betaling van een klein bedrag neemt deze commissie uw klacht in behandeling. Het advies is bindend voor de organisatie “De Roompot Recreatie”, waaronder het park ressorteert.

 1. Overig

Brochures en informatie betreffende tarieven worden verstrekt onder voorbehoud van druk- of zetfouten c.q. vergissingen.

 1. Speciale zorg.

Bungalow 30 in “Bos & Duin” is door de Stichting Goedegebuuren uitgerust met een aantal speciale voorzieningen:

 • Elektrisch hoog/laag bed met papegaai.
 • Patiëntenlift met tilmatten.
 • Verrijdbare douche/toiletstoel.
 • Trippelstoel met oplader
 • Relax-/opstafauteuil.
 • Strandrolstoel/Jutter
 • Toiletverhoger
 • Tuintafel en -stoelen

U weet uit ervaring dat deze speciale voorzieningen duur zijn! Hygiëne is voor ons allen zeer belangrijk en wij verzoeken u dan ook dringend om zorgvuldig met deze middelen om te gaan en ze zelf goed schoon te houden en achter te laten. Bij de standaard schoonmaak van de bungalow worden deze hulpmiddelen namelijk niet meegenomen. Incontinentie U dient zelf zorg te dragen voor de nodige hulpmiddelen en hospitaallinnen voor op het matras. In de bungalow is een lijst aanwezig met adressen en telefoonnummers van belangrijke hulpdiensten zoals (tand)artsen, fysiotherapeut enz. Algemeen Nut Beogende Instelling Door de belastingdienst is de Stichting Goedegebuuren aangemerkt als ANBI een Algemeen Nut Beogende Instelling”, waardoor giften gedaan aan de Stichting van de belasting mogen worden afgetrokken.